Ontwikkelen vanuit de bron

Home

Geplaatst door admin op woensdag 13 juli 2016

Welkom op de website van Principium.

‘Principium: ontwikkelen vanuit de bron’ bestaat sinds 1 juli 2016 en is een kleinschalig organisatieadviesbureau dat zich richt op scholen in het primair, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zorginstellingen en profitorganisaties.

Principium is het Latijnse woord voor BRON of OORSPRONG. De keuze voor deze naam is ingegeven door de manier waarop wij ons werk willen doen: ontwikkelen vanuit de bron! Om bij de bron te komen, moet je vaak tegen de stroom oproeien. Niet eenvoudig, wel interessant en vooral: betekenisvol.

De bron is voor ons de (oorspronkelijke) bedoeling van een organisatie. Of dat nu een school, een zorginstelling of een profitorganisatie is. Als wij coachen, trainen of (bege)leiden dan doen we dat met het oog op en denkend vanuit de oorsprong, de eigenlijke bedoeling van een organisatie. Dat stempelt ons werk en maakt ons duidelijk herkenbaar! Of het nu interim-management, werving en selectie, coaching, training en begeleiding van werkers in het primaire proces, hun leidinggevenden of bestuurders betreft. Het allerbelangrijkst is dat we ontdekt hebben dat de doelgroep van organisaties er voordeel bij heeft!

Bronnen zijn voor ons ook belangrijk bij het onderbouwen en legitimeren van ons werk. We geloven dat mensen in organisaties goed werk kunnen leveren door af te gaan op hun intuïtie en (fingerspitzen)gevoel, maar we weten zeker dat hun handelen nog sterker wordt als het verankerd is in betekenisvolle bronnen. Een van de bronnen waardoor wij ons laten leiden is de Bijbel. Daar staan geen kant-en-klare oplossingen in voor allerlei dilemma’s en uitdagingen waarvoor mensen in organisaties zich geplaatst zien, maar het geeft wel richting aan ons handelen.

De bedoeling van een organisatie is eenvoudig te achterhalen door te kijken naar het primaire proces, het eigenlijke werk van een organisatie. Voor een school betekent dit het werk van de leraar met zijn leerlingen, bij een zorginstelling gaat het over het werk van een zorgverlener met de zorgvragers en bij een politieagent hebben we het dan over zijn werk op straat voor de burgers van het land. Al het werk dat om het primaire proces heen gebeurt, of het nu gaat om management, HRM of andersoortige vormen van management, zou direct of indirect ten goede moeten komen aan de kwaliteit van het primaire proces en dus uiteindelijk aan de leerling, de zorgvrager, de burger en de klant. Voor deze mensen doen we het allemaal!

Door de volgende links te volgen vindt u de algemene voorwaarden en de klachtenregeling die gelden voor de diensten van Principium.


Principium is een CRKBO-geregistreerde instelling.

crkbo_instelling