Ontwikkelen vanuit de bron

Nieuw leiderschap – Van bezitten naar delen

Geplaatst door Alex de Bruijn op woensdag 15 november 2017

Tegenwoordig maakt klassiek hiërarchisch leiderschap plaats voor gespreid of gedeeld leiderschap. Top-down organiseren verdwijnt meer en meer naar de achtergrond en bottom-up organiseren is in toenemende mate het nieuwe normaal. Niet wie de baas is mag het zeggen, maar wie het weet.

In het boek Nieuw leiderschap – van bezitten naar delen van drs. Dick Both, Alex de Bruijn en dr. Arnold Huijgen schetsen we eerst de verander(en)de maatschappelijke context aan de hand van een aantal herkenbare voorbeelden. We plaatsen de veranderingen in historisch perspectief en openen een venster op de toekomst. Vervolgens proberen we de organisatie, de medewerker en de leidinggevende van toen en nu beter te begrijpen. We kijken naar de invloed die de ontwikkelingen hebben (gehad) op organiseren en leidinggeven in organisaties. Daarna brengen we de veranderingen in relatie met Bijbelse noties. Het boek loopt uit op een tiental handreikingen voor bezinning en reflectie in de vorm van zogenoemde spiegels. Bij iedere spiegel is een portret opgenomen van een leidinggevende uit de praktijk.

Nieuw leiderschap – van bezitten naar delen verschijnt op een moment dat leiderschap en organiseren volop in beweging zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben een stevige impact op organisaties en zetten werkers in zowel de profit- als non-profitsector aan om diepgaand na te denken over (nieuw) organiseren en (nieuw) leiderschap. Niet slechts de vorm maar de ‘grammatica’ van organiseren en leiderschap zijn aan het veranderen! Deze ontwikkeling klakkeloos omarmen of afwijzen is niet aan de orde. Bezinning en reflectie zijn nodig om gefundeerd richting te bepalen.

Nieuw leiderschap – van bezitten naar delen | Dich Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen | paperback, 160 blz. | ISBN 9789491844768 | Uitgeverij Groen, 2017 | € 12,50