Ontwikkelen vanuit de bron

Onderwijs vraagt leiderschap!

Geplaatst door admin op woensdag 13 juli 2016

Onderwijs vraagt leiderschapOp 27 maart 2012 presenteerden we met enige collega’s ons boek Onderwijs vraagt leiderschap! in Vianen. Sindsdien hebben we vele presentaties en workshops verzorgd naar aanleiding van het gedachtegoed die in het boek centraal staat. Het boek werd een groot succes en ook de meeste vakbladen hebben aandacht besteed aan het boek. Inmiddels zijn de eerste en tweede druk volledig uitverkocht en verscheen begin 2015 de derde druk. Bij het schrijven van het boek is nauw samengewerkt met prof. Matthieu Weggeman, de auteur van het boek Leidinggeven aan professionals: niet doen.

In het boek staan acht aspecten – grotendeels ontleend aan het eerdergenoemde boek van Weggeman – centraal als het repertoire voor goed leiderschap op scholen. Deze acht aspecten zijn:

  • Hij ontwikkelt samen met zijn team een collectieve ambitie;
  • Hij inspireert mensen en betrekt ze bij de strategie;
  • Hij communiceert tijdig en eerlijk en is aanwezig;
  • Hij is duidelijk over het resultaat en geeft feedback;
  • Hij treedt assertief op naar mensen die niet goed (meer) zijn in hun vak;
  • Hij fungeert als hitteschild voor de ruis van boven en opzij;
  • Hij heeft een gezaghebbende, maar dienende en bescheiden attitude;
  • Hij stuurt op flow: op vakdeskundigheid en plezier in het werk.

Deze aspecten worden uitgewerkt op drie interactieniveaus: tussen leerling en leraar, tussen leraar eAlexn leidinggevende en tussen leidinggevende en bestuurder. Het boek bevat naast theoretische onderbouwing veel concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Er wordt een praktische handreiking gedaan aan leiders in het onderwijs om (meer) werk te maken van goed leiderschap op school. Dit is uiteraard in het belang van de mensen om wie het allemaal draait op een school: de leerlingen!

Klik hier voor een recensie van het boek. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot bestellen, zie http://www.onderwijsvraagtleiderschap.nl/