Ontwikkelen vanuit de bron

(Team)coaching

Geplaatst door admin op woensdag 13 juli 2016

Een belangrijk deel van het werk dat Principium doet is het coachen van leraren, leidinggevenden en bestuurders. Soms gaat het daarbij om individuele coaching, maar vaker betreft het coaching van (management)teams. Coaching kent verschillende verschijningsvormen, maar is wat ons betreft altijd gericht op professionele groei en bloei van de coachee. We richten ons zowel op kennis en (ambachtelijke) vaardigheden als op het persoonlijk profiel van de coachee. Door ons gebruikte hulpmiddelen daarbij zijn de logische niveaus van Bateson en het ui-model van Korthagen.
Om structureel en planmatig te werken gebruiken we bij onze coaching o.a. het GROW-model.

Een coachingstraject komt tot stand na nauwkeurig afstemmen van de vraag van de coachee(s) en het aanbod van Principium.
Een belangrijk element uit onze coachingspraktijk is het coachen-on-the-job. Dat wil zeggen dat we de coachee coachen binnen een betekenisvolle setting, zoals bijvoorbeeld tijdens een (moeilijke) vergadering of een (spannend) gesprek.

Soms zijn er bijzondere situaties die om coaching vragen, maar vaak wordt coaching ook gevraagd om de persoonlijke en professionele groei een stevige impuls te geven. Daarnaast merken we bij leidinggevenden en bestuurders meer dan eens de behoefte om met een zekere regelmaat te sparren met een professional van buiten de eigen organisatie. Dat voorkomt ‘bedrijfsblindheid’ en opent (nieuwe) gedachtedeuren.

Alex de Bruijn heeft jarenlange ervaring als coach en teamcoach en heeft een opleiding tot teamcoach gevolgd. Alex coacht leraren, zorgverleners en hun leidinggevenden en bestuurders. Zijn werkervaring op al deze terreinen en gebieden zorgen er steevast voor dat coachees aangeven dat Alex weet waar hij over praat en zorgt voor de goede ontwikkelrichting.