Ontwikkelen vanuit de bron

Trainingen

Geplaatst door Alex de Bruijn op donderdag 4 augustus 2016

Principium biedt samen met organisatieadviesbureau Turn around! verschillende leiderschapstrainingen aan. Vaak zijn dit incompany-trainingen, soms ook trainingen met groepen individuele deelnemers. Verreweg de meeste trainingen zijn maatwerktrainingen die in nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden ‘ontworpen’ en uitgevoerd. Hierbij werken we samen met verschillende trainers en coaches, die afhankelijk van de specifieke scholingsvraag worden geselecteerd.

Op verzoek van enkele scholengroepen hebben Principium en Turn Around! in nauwe samenwerking met besturen en directeuren een aantrekkelijk, afwisselend en uitdagend aanbod ontwikkeld t.b.v. de herregi131125 Symposium Gouda (57)stratie van de schoolleiders.

We hebben dit aanbod ter accreditering voorgelegd aan de Commissie Certificering Schoolleidersregister PO en deze week de terugkoppeling ontvangen. De commissie Certificering heeft de ingediende modulen opgenomen in haar geaccrediteerde aanbod op de www.schoolleidersregisterpo.nl.

Dit betekent dat deelnemers aan één van de modulen na afronding een certificaat ontvangen wat bekend en erkend is door het schoolleidersregister. Na inzending van het certificaat van Turn Around! wordt zonder verdere toetsing of bewijslast 5 EC per module toegekend aan de deelnemer.

De modulen richten zich op drie relevante en actuele thema’s:

  1. Wie is het die leiding geeft? Over persoonlijk leiderschap;
  2. Leidinggeven aan verandering;
  3. Toekomstbestendig onderwijs.

Elke module kent een afwisselende opbouw en een aansprekende combinatie van intellectuele uitdaging en persoonlijke ontwikkeling.

We zijn graag bereid u meer te vertellen over ons aanbod aan de hand van de studiegidsen per module (onderstaand).

Module 1- Persoonlijk leiderschap

Module 6- Leidinggeven aan verandering

Module 7- Toekomstgericht onderwijs