Ontwikkelen vanuit de bron

Vaksectie vraag leider(schap)!

Geplaatst door Alex de Bruijn op donderdag 1 maart 2018

De vaksectie wint binnen steeds meer scholen aan belangstelling. En dat is een goede zaak! Juist binnen de vaksectie vindt de ontmoeting plaats tussen vakgenoten, met hart voor goed onderwijs. De vaksectie is de geschikte plek om in dialoog invulling te geven aan de professionele ruimte en het tonen van (persoonlijk) leiderschap.

De realiteit binnen veel scholen en vakgroepen is echter weerbarstig. Veel vakgroepen fungeren stuurloos, doelloos en hulpeloos. De auteurs bieden in deze uitgave vaksecties, sectieleiders en scholen een steun in de rug om te bouwen aan een krachtige vaksectie.

In dit praktijkboekje gaat het niet alleen over de structuren, de plek van de vaksecties binnen de schoolorganisatie en het vakgroepplan, maar vooral over de cultuur binnen de school en binnen de vaksectie. De hamvraag is hoe we binnen onze scholen een cultuur kunnen creeren waarin de leraar – als professional en als lid van een vaksectie – zo goed mogelijk in staat wordt gesteld zijn kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de leerlingen, zichzelf te blijven ontwikkelen, samen te leren en te ontwikkelen met collega’s.

Vaksectie vraagt leider(schap)! is een praktijkboekje bij de bestseller Onderwijs vraagt leiderschap! en geschreven door Dick Both, Alex de Bruijn, Bram ter Harmsel en Rens Rottier.

Hierbij bestel ik het boek ‘Vaksectie vraagt leider(schap)! a € 16,00, excl. verzendkosten.